IK GA VER voor gemotiveerde en geschoolde medewerkers

De contactcenterbranche stelt 120.000 mensen tewerk bij ruim 2.000 werkgevers. Door de schaarste aan gemotiveerde en geschoolde werknemers zijn bedrijven steeds meer bereid en genoodzaakt om mensen met een bepaalde arbeidsmarktafstand in te zetten.

Om tegemoet te komen aan de vraag voor de zogenaamde tekortberoepen, is Ik ga ver sinds 2009 succesvol actief met het ontwikkelen en succesvol uitvoeren van opleidingstrajecten tot contactcentermedewerker. Op basis van nieuwe inzichten en het doorontwikkelen van het opleidings- en coaching programma is het werven, selecteren en kwalificeren nóg overzichtelijker, transparanter en slagvaardiger geworden.

Mijn werkwijze

Samen met u kijken we middels een verkennend gesprek naar de vacatures die kunnen worden vervuld door mensen uit de doelgroep. Hierbij staat voor wat betreft de basisvereisten een goede intrinsieke motivatie, een pro-actieve houding en de wil om te leren centraal; opleiding en werkervaring worden hierbij, voor zover mogelijk, buiten beschouwing gelaten.

Op basis van deze intrinsieke toegevoegde waarde bieden wij u geselecteerde kandidaten aan die het opleidings- en coachingstraject volgen waarbij de kandidaten tegelijkertijd beschikbaar zijn voor een proefplaatsing. Via deze scholingsmethodiek werken we aan vereiste vaardigheden en kennis waarna we de kandidaat bij u op de werkplek begeleiden op basis van persoonlijke aandacht. We focussen vooral op thema’s die te maken hebben met externe factoren die een duurzame baan beïnvloeden. Naarmate de nieuwe medewerkers op deze manier leren en werkervaring opdoen verbeteren niet alleen de vaardigheden maar ook de persoonlijke groei met vaak nieuwe ambities als resultaat; dit draagt effectief bij aan de duurzaamheid van uw personeelsbeleid.

Gedurende het gehele traject begeleiden we de kandidaten op basis van persoonlijke aandacht, waarbij wij u op cruciale punten ontzorgen. Problemen/uitdagingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat de baan voortijdig eindigt pakken we samen met de verantwoordelijke klantmanager op met duurzaamheid van uw werkgeversinspanningen als resultaat.

De voordelen:

 pijlWerving en selectie van nieuw talent dat tot nu toe “onder de radar” bleef

pijl

 Talent en persoonlijkheid boven opleiding en werkervaring

pijl Werken en leren combineren op de werkplek 

pijl Duurzaamheid van nieuwe instroom gedurende de opleiding incl. stage- en contracttermijn

pijl Retentiepercentage stijgt

pijl Verlengde werving en selectieprocedure op basis van profiel, efficiency is gevolg

pijl Rust op de werkvloer door duurzame binding

pijl Ontzorgen van alles wat niet te maken heeft met stage/ baan

pijl Coaching, bijsturing op basis van maatwerk

pijl 4 maanden stage met behoud van uitkering

Ik ging ver voor:

logo-cbslogo-callit

logo-comm-comlogo_24iss

logo-unamiclogo-fletcher

xerox

Mark is een enthousiaste en gedreven ondernemer, die potentieel ziet in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is heel proactief in de begeleiding en staat steeds klaar voor iedereen waardoor de plaatsing van deze werknemers vlekkeloos verloopt. Ik werk heel graag samen met hem.

Ikgaver heeft door haar unieke aanpak ervoor gezorgd dat Fletcher Hotels, contactcenteractiviteiten zijn in Limburg sinds mei 2014 opgestart, inmiddels 11 nieuwe gemotiveerde en betrouwbare medewerkers heeft mogen verwelkomen.