Ik ga ver voor jouw toekomst!

Ben je op dit moment werkloos en heb je een uitkering – WW, Bijstand, WAJONG, WIA -? Dan biedt IK GA VER je hulp bij het creëren van een nieuwe toekomst. Door middel van een opleiding – met baangarantie – helpen we jou terug op de arbeidsmarkt. We leiden je op tot contactcenter medewerker.

De contactcenter branche kent al vele jaren het fenomeen “personeelskrapte” en men zoekt voortdurend gemotiveerd, flexibel en vakkundig personeel om in vervangingsvraag en uitbreidingsvraag te voorzien. Landelijk telt de branche 2.000 werkgevers met 120.000 medewerkers waarmee deze bedrijfstak 1.5% van de totale Nederlandse beroepsbevolking vormt.

In de opleiding staat werken en leren centraal waarbij de begeleiding op de werkplek garant staat voor een succesvolle start.

Hoe doe ik dat?

Ik ga ver heeft een unieke werving en selectiemethodiek ontwikkeld waarmee kandidaten snel en effectief kunnen worden geselecteerd uit uitkeringsbestanden. We werken altijd op basis van actuele en concrete vacatures. Voordat je start aan de opleiding worden eerst je startkwalificaties getoetst. Bij voldoende motivatie en gebleken geschiktheid stroom je door naar het opleidingsprogramma. Op basis van je instroomprofiel bestaat de keuze uit verschillende opleidingsmethodieken. De inhoud van alle programma’s bestaat uit een mix van theorie- en praktijkgerichte groepstraining en begeleiding op de werkplek. Hierdoor stellen wij je in staat te voldoen aan de basis vacature-eisen.

Na jouw opleiding start je voor een periode van een aantal maanden, met behoud van uitkering, bij een contactcentrum om je opgedane kennis verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen (werkstage). Tijdens deze periode volg je een intensief coaching- en begeleidingstraject gericht op persoonlijke aandacht. Zo zorgen we er samen voor dat je je volledig kunt richten op je opleiding en je baan en kunnen hulpvragen direct worden doorgeleid waardoor de kans op afleiding tot een minimum wordt beperkt. Dit is goed voor jou maar ook voor je werkgever, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn immers belangrijk.

Wanneer je in staat bent om de theorie voldoende in de praktijk te brengen, start een periode waarin je als zelfstandig als contactcentermedewerker aan de slag bent.

pijl Na succesvol doorlopen van deze opleiding heb jij een baan!

Ik ging al ver voor:

Ik werk al een jaar bij Teleperformance en ik weet zeker dat deze opleiding en begeleiding voor heel veel werkzoekenden een kans is om duurzaam uit de uitkering te komen

Ik heb deze kans aangegrepen en ben inmiddels duurzaam aan de slag bij CommCom, ik heb de baan die ik me altijd heb gewenst!