Bruggenbouwer…

Ik haal mensen met een gebroken arbeidsverleden uit hun isolement. De cliënten krijgen via een budget van de gemeente de mogelijkheid tot het volgen van een BBL opleiding tot contactcentermedewerker, bij een vooraf geselecteerde werkgever. Vervolgens help ik hen, na een vaak jarenlange afwezigheid op de arbeidsmarkt, door middel van coaching en begeleiding de banen duurzaam te maken.

Mijn kracht zit in het haarfijn aanvoelen van de persoonlijke problematiek van mijn cliënten. Hierdoor kan ik ze snel en effectief zelfvertrouwen en de gedrevenheid uit hun isolement te stappen teruggeven. Door mijn persoonlijke kennis van en inzicht in het reilen en zeilen van diverse instanties als gemeentes en UWV’s aan de ene kant en de contactcentersector aan de andere kant, weet ik bruggen te bouwen voor mijn cliënten waardoor ze door middel van deze unieke aanpak direct op de arbeidsmarkt aan de slag gaan; tevens vullen we een vaak beperkte of ontbrekende startkwalificatie aan middels het BBL traject.

Ik weet mijn cliënten krachtig te motiveren en hen als speciale groep onder werkzoekenden toch weer op de arbeidsmarkt te plaatsen. Zij beschikken over geweldige talenten, door krachten te bundelen en verbeterpunten aan te vullen help ik hen interessant te zijn voor werkgevers. Mijn motivatie om deze uitdaging met mijn cliënten aan te gaan heeft alles te maken met mijn persoonlijke verhaal. Ook ik heb voor enorme uitdagingen, problemen en soms uitzichtloze situaties gestaan.

Door te kiezen voor vooruitgang en te vertrouwen op mijn kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten heb ik deze uitdagingen steeds tot een succes weten te maken. Doordat Ik beide kanten van de medaille heb leren kennen weet ik wat ik voor cliënten kan betekenen. Ik wil mijn ervaringen inzetten voor cliënten die daar behoefte aan hebben.

In 2004 ben ik als zelfstandig ondernemer een contactcenter gestart en kreeg ik te maken met een enorme uitdaging: ervaren personeel zoeken wat slechts beperkt beschikbaar was of kiezen voor personeel dat door werkachterstand in een maatschappelijk moeilijke positie terecht was gekomen maar wel in voldoende mate beschikbaar was. Ik heb voor de 2e groep gekozen. Hun achtergrond was breed, van laag opgeleid tot arbeidsgehandicapt en langdurige werkloos, kortom een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Waarom was deze aanpak een succes?

Iedereen was gemotiveerd om het vak te willen leren en de uitdaging vormde de grootste drive om actuele arbeidsmarktwaarde op te bouwen. Ik voelde meteen een diepe sympathie voor mijn medewerkers en wist hen niet alleen zelfvertrouwen terug te geven maar ook weer een duurzame, betaalde baan. Vanaf 2004 heb ik voortdurend cliënten met een arbeidsmarktachterstand begeleid via een opleiding en coaching naar een duurzame baan.

Op basis van mijn ervaring met de contactcenterbranche enerzijds en mensen met een arbeidsmarktafstand anderzijds slaag ik er voortdurend in mensen te plaatsen op een duurzame baan.

Mijn aanpak: ikgaver heeft een unieke werving en selectiemethodiek ontwikkeld waarmee kandidaten snel en effectief kunnen worden geselecteerd uit uitkeringsbestanden. We werken altijd op basis van actuele en concrete vacatures. Na geschiktheid kunnen de kandidaten snel aan de slag met de opleiding en tegelijkertijd starten ze via een stage met het opdoen actuele werkervaring bij vooraf geselecteerde werkgevers of samenwerkingspartners, met als uiteindelijke doel een actueel diploma en werkervaring via een stage en aansluitend een arbeidscontract. Hiermee draag ik bij aan het opbouwen van actuele arbeidsmarktwaarde wat tegenwoordig belangrijkers is dan ooit.

Sinds 2013 zijn op deze manier al meer dan 25 mensen ( doelgroep WWB) opgeleid en duurzaam uitgeplaatst bij verschillende contactcenters.