Unieke baankans in een dynamische werkomgeving!

De Nederlandse contactcenterbranche telt meer dan 120.000 medewerkers bij ruim 2.000 werkgevers. De sector heeft te maken met een aanzienlijk verloop- en verzuimpercentage, gemiddeld om en nabij 5%. Dit betekent per jaar ruim 6000 wisselingen, vervangingsvraag. Dit is nog los van het aantal extra banen als gevolg van nieuwe projecten, de zogenaamde uitbreidingsvraag.

Ikgaver heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van het opleiden, coachen en begeleiden van mensen met een WIA of WWB uitkering.
Voor verschillende UWV’s en Limburgse gemeentes hebben we in samenwerking met Orgb sinds een aantal jaren tientallen mensen duurzaam bemiddeld bij verschillende regionale werkgevers. De werkgevers zijn enthousiast en de deelnemers zijn blij met een nieuwe baan in een dynamische omgeving.
Wij willen door middel van een landelijke aanpak meer mensen helpen aan een duurzame baan en bedrijven helpen met de instroom van nieuw en duurzaam inzetbaar talent.

Unieke baankans:
In 2015 willen we in 12 provincies 20 potentials per provincie selecteren, opleiden, coachen en begeleiden naar een duurzame baan in een of meerdere contactcenters. We hebben een aantal praktijkgerichte opleidingsvarianten, op basis van maatwerk.

Bent u geïnteresseerd in deze aanpak en wit u als gemeente mensen duurzaam uitplaatsen op deze arbeidsmarkt of ben je als werkzoekende geïnteresseerd wat deze opleiding met baan in jouw specifieke situatie kan betekenen?

Neem dan contact met mij op en we kunnen samen de verschillende kansen en mogelijkheden bespreken.

Klijnsma zet quotum arbeidsgehandicapten door

DEN HAAG – Bedrijven met 25 of meer personeelsleden moeten op termijn 5 procent werknemers met een arbeidshandicap in dienst hebben.
Dat staat in een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Het verplichte quotum was al in het regeerakkoord aangekondigd, maar bij het bedrijfsleven is er veel kritiek op. Klijnsma zet het echter toch door. Volgens haar zijn de ervaringen in landen waar al een quotum bestaat, zoals Duitsland, positief. Voorwaarde is wel dat er goed toezicht is op de naleving, zegt Klijnsma.

 

Participatiewet
De brief van Klijnsma gaat over de Participatiewet, waarin allerlei regelingen voor mensen met een handicap worden samengevoegd, zoals de Wajong voor jonggehandicapten en de WSW voor sociale werkplaatsen.De Participatiewet komt in de plaats van de Wet werken naar vermogen van het vorige kabinet, maar is op een aantal punten soepeler. Zo gaan de maatregelen minder snel in.De nieuwe wet treedt per 1 januari 2014 in werking. De Wajong is dan alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn. Degenen die nu al een uitkering hebben, worden niet herkeurd. Ook wordt hun uitkering niet verlaagd.Vanaf 1 januari 2014 moeten de gemeenten voor nieuwe gevallen een werkplek organiseren voor mensen die nu nog onder de WSW vallen. Het gaat op termijn om 30.000 arbeidsplaatsen