Klijnsma zet quotum arbeidsgehandicapten door

DEN HAAG – Bedrijven met 25 of meer personeelsleden moeten op termijn 5 procent werknemers met een arbeidshandicap in dienst hebben.
Dat staat in een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Het verplichte quotum was al in het regeerakkoord aangekondigd, maar bij het bedrijfsleven is er veel kritiek op. Klijnsma zet het echter toch door. Volgens haar zijn de ervaringen in landen waar al een quotum bestaat, zoals Duitsland, positief. Voorwaarde is wel dat er goed toezicht is op de naleving, zegt Klijnsma.

 

Participatiewet
De brief van Klijnsma gaat over de Participatiewet, waarin allerlei regelingen voor mensen met een handicap worden samengevoegd, zoals de Wajong voor jonggehandicapten en de WSW voor sociale werkplaatsen.De Participatiewet komt in de plaats van de Wet werken naar vermogen van het vorige kabinet, maar is op een aantal punten soepeler. Zo gaan de maatregelen minder snel in.De nieuwe wet treedt per 1 januari 2014 in werking. De Wajong is dan alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn. Degenen die nu al een uitkering hebben, worden niet herkeurd. Ook wordt hun uitkering niet verlaagd.Vanaf 1 januari 2014 moeten de gemeenten voor nieuwe gevallen een werkplek organiseren voor mensen die nu nog onder de WSW vallen. Het gaat op termijn om 30.000 arbeidsplaatsen